Butikskontrollant

 

En butikskontrollants uppgift syftar till att förhindra och förebygga snatteri, stöld och svinn i butiksmiljö. Tjänsten utförs av civilklädda väktare.

Civil väktare

 

En civil väktare ser ut som vilken kund som helst och smälter på ett naturligt sätt in i miljön som bevakas. Vid alla ingripanden görs en polisanmälan med en detaljerad beskrivning över händelseförloppet.