Utpasseringskontroll

 

Utpasseringskontroll är en oväntad och oanmäld kontroll i samband med att personal lämnar sin arbetsplats. Kontrollen genomförs vid personalutgången från företaget och kan utföras av en eller två väktare.

 

Vid kontrollen ska personalen visa upp medhavd väska eller liknande och kunna redogöra för eventuella inköp med giltigt kvitto eller utförselbevis.

Arbetsgång

 

Väktaren visar giltig legitimation och utför kontrollen med ett servicevänligt beteende för att undvika att personalen känner obehag.

 

Tider, platser och kontrollanter varieras på ett sådant sätt att personalen aldrig vet när de kontrolleras. Alla avvikelser rapporteras skriftligt till uppdragsgivaren.