Provköp

 

Försäljningskontroll syftar till att motverka interna stölder och bedrägerier samt att personalen följer företagets kassarutiner. Provköp utförs av minst två civilklädda kontrollanter.

 

En av de civilklädda kontrollanterna har som uppgift att genomföra ett inköp. Den andra civilklädda kontrollanten kontrollerar att kassören registrerar rätt belopp och hanterar betalningen i enlighet med företagets kassarutiner.

Säkerhetskontroller

 

Kontrollerna kan genomföras slumpvis eller då det finns misstankar om oegentligheter till exempel i samband med ofullständiga kassarapporter.

 

Provköp är ett mycket effektivt sätt att motverka interna stölder.