Leveranskontroll

 

En leveranskontroll syftar till att säkerställa att levererade varor överensstämmer med följehandlingen och se till att varorna levererats i oskadat skick. Kontrollen utförs slumpvis vid varuintag och lastbryggor, men kan också utföras på andra bestämda platser. .

En risk

 

Många företag tar emot stora mängder gods varje dag. På många ställen har leverantören även ansvar för returer av varor. Detta ger tyvärr utrymme för brottsligt beteende.