Rondering

 

En rondering syftar till att vara ett alternativ då det inte behövs kontinuerlig bevakning under nattens timmar. 

Tillsyn

 

Väktaren säkerställer att inga obehöriga personer och fordon vistas inom bevakningsområdet, att ingen fara för eldsvåda, vattenskada, inbrott eller stöld synes föreligga. Att inga motorer eller maskiner är igång och att belysningen är släckt om den ska vara det.