Bevakningsring

 

Innebär att flera butiker samsas om samma bevakningspersonal och delar därmed även kostnaderna. Snabba utryckningstider och ett bra samarbete med butikspersonal och polis, borgar för en god personkännedom om brottslingarna.

 

Om personalen misstänker någonting i butiken finns möjlighet att larma oss via mobiltelefon, alla larm går direkt till väktaren för att minimera larmtiden.

Trygg miljö

 

Hög säkerhet i butikerna är ett enkelt sätt att öka lönsamheten. I en trygg butik med lugn atmosfär trivs personalen bättre och säljer mer. Personlig ronderande bevakning har visat sig överlägsen all annan teknisk övervakning.

 

Väktaren har en kontinuerlig kontakt med personalen i de anslutna butikerna för att därigenom kunna gripa eller avvärja eventuella snattare, ligor, yrkestjuvar, bedragare, ficktjuvar.....