Mystery Shopping

 

Anlita oss som mystery shopper och få svar på hur kundbemötandet är i er butik. Genom att agera som en "vanlig" kund kan vi mäta och analysera hur en kund ser och upplever er butik.

 

Utveckla er butik


Tack vare våra undersökningar kan ni utveckla butiken och ge kunden en bätttre upplevelse i er butik och på så sätt få nöjdare kunder som handlar mer.