Parkeringsövervakning

 

Vi erbjuder övervakning och kontrollering av anvisat parkeringsområde åt företag vid till exempel butiker, köpcentra, arbetsplatser och bostadsområden.

Tillsyn

 

Med vår hjälp får parkeringen en högre trafiksäkerhet och en god framkomlighet. Vi ser till att parkeringsbestämmelserna efterlevs och vid behov utfärdar vi kontrollavgifter.