Företagarföreningen Kontrollen 11 bildades med syfte att skapa ekonomiska förutsättningar för medlemsföretagen, bredda nätverken och bjuda in till intressanta seminarier och föreläsningar.

 

Läs mer på deras hemsida

 ”Riksorganisationen för utsatta barn, ROFUB, byter nu namn till ”Våga börja prata”.


Från och med mars 2011 drivs projektet helt i regi av Dahl & Dahl preventions- och beroendecenter. Målsättning med projektet ”Våga börja prata” är att förmedla kunskap om, synliggöra och hjälpa barn till missbrukare
att få kontakt med ansvarsfulla vuxna”.

 

Läs mer på deras hemsida

Vi är en organisation som ständigt jobbar för att förebygga våldet bland ungdomar Vårt mål är att kunna nå ut till alla skolungdomar hur deras situation än ser ut idag.
 
Vi jobbar ständigt för att kunna genomföra våra föreläsningar där vi informerar och utbildar ungdomar om konsekvenserna av deras handlingar

 

Läs mer på deras hemsida